افراد آنلاین 16
تعداد بازدیدکنندگان 605354
بازگشت 

17

جناب آقای چاووشی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی وحسابداری, مشاور مالی و حسابدار شرکتهای تولیدی بازرگانی نواوران ,اوج بر پارسه,ارتباط گستر پرشیا ,

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری

18

جناب آقای بهرام اسماعیلی

کارشناس ارشد حسابداری، حسابرس ارشد سازمان حسابرسی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، تدریس در دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی

حسابرسی ، قانون محاسبات

19

سرکارخانم نازیلا مشکلانی

کارشناسی دبیری زبان انگلیسی، مدرس زبان در مدارس شهر اصفهان، آموزشگاه مهر ایران

زبان عمومی

20

سرکار خانم شیدا باجغلی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، مدرس زبان در مدارس شهر اصفهان مترجم کتب مدیریت و بازرگانی

زبان عمومی

21

جناب آقای کیانوش کیانی

کارشناسی ارشد حسابداری، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه

مدیریت مالی

22

سرکار خانم الهه حسینی

کارشناسی ارشد حسابداری، مسئول حسابداری شرکت نساجی نگین بروجن، تدریس در دانشگاه جامع و آموزشگاه بهدید، انجام امور

حسابداری مالی برای افراد و مدیران غیرمالی (مقدماتی

23

جناب آقای چشم براه

لیسانس حسابداری، کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، تدریس دروس خصوصی حسابداری و نرم افزار آموزشگاه بهدید، مسئول حسابداری شرکت اصفهان کامپیوتر و سپاهان استیلن

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری

24

سرکار خانم مریم باقری

کارشناسی ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه غیر انتفاعی راغب اصفهانی، فعالیت در شرکت خدمات فنی و مهندسی سرو صفه سپاهان

حسابداری مالی برای افراد و مدیران غیرمالی (مقدماتی)

25

سرکار خانم مریم پیرزاده

کارشناسی ارشد حسابداری، دارای کلیه مدارک حسابداری و بازرگانی از سازمان فنی و حرفه ای، مدرس دوره های حسابداری در مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان وابسته به اتاق بازرگانی اصفهان

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و حسابداری مالی برای افراد و مدیران غیرمالی (مقدماتی)

26

جناب آقای صمیمی فر

کارشناسی ارشد حسابداری، عضو جامعه حسابداری رسمی ایران، عضو کانون کارشناسان رسمی،حسابرس ارشد سازمان حسابرسی، مدرس دانشگاههای غیر انتفاعی

حسابداری صنعتی

27

سرکار خانم احمدی

کارشناسی حسابداری، دارای کلیه مدارک حسابداری و بازرگانی از سازمان فنی و حرفه ای، دارای کارت مربیگری در رشته امور مالی و بازرگانی از فنی و حرفه ای، آشنایی با نرم افزار های حسابداری: امین، هلو، پارسیان، رافع و .....

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری حسابداری مالی برای افراد و مدیران غیرمالی (مقدماتی)

28

سرکار خانم جابری

کارشناسی ارشد حسابداری، مدرس آموزشگاه های تماشا، اشراق، فرا روش و ارسطو، آموزش دوره افراد و مدیران غیرمالی، آشنایی با نرم افزارهای: پارسیان ،رافع ، هلو ،آسا ، امین ، الماس و نوسا

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری، حسابداری مالی برای افراد و مدیران غیرمالی (مقدماتی)

29

سر کار خانم رهنما

کارشناسی ارشد حسابداری، دارای کلیه مدارک حسابداری و بازرگانی از سازمان فنی و حرفه ای، مدرس دوره های حسابداری در مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان وابسته به اتاق بازرگانی اصفهان

آشنای با نرم افزارهای حسابداری حسابداری مالی برای افراد و مدیران غیرمالی (مقدماتی)

30

جناب آقای سلیمانی

مشاور مالی,لیسانس حسابداری گرایش صنعتی,مدیر مالی,حسابدار شرکتهای قائم پودر کویر,شرکت تابان صنعت,شرکت تولیدی سبز دشت,مشاور مالی شرکت بتن آرمه

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری حسابداری مالی برای افراد و مدیران غیرمالی (مقدماتی)

31

جناب آقای هاشم زاده

كارشناس اموال و دارايي ها ذوب آهن ،كارشناس اعتبارات اسنادي ذوب آهن ،كارشناس ارشد مديريت سازماندهي و روشها ذوب آهن ،كارشناس ارشد اداره ماليات ذوب آهن ،سرپرست اداره خدمات بيمه ذوب آهن ،در حال حاضر سرپرست اداره مبارزه با پول شویی ذوب آهن اصفهان ، مدير گروه رشته حسابداري و اموراداري دانشگاه علمي كاربردي وزارت دفاع

حسابداری مدیریت

صفحه بعدی صفحه قبلی