افراد آنلاین 36
تعداد بازدیدکنندگان 652197
بازگشت 

 

مراحل و شرایط ثبت نام:

*تکمیل فرم  ثبت نام و یا ارسال نامه جهت معرفی دانشپذیر

*همراه داشتن تصویر شناسنامه و کارت ملی و یک قطعه عکس 3 * 4

*واریز شهریه

تذکر: در صورت انصراف دانشپذیر تا قبل از تشکیل دوره،مبلغ پیش پرداخت

و بعد از تشکیل دوره،کل مبلغ مسترد نخواهد شد و دانشپذیر هیچگونه اعتراضی

در این مورد نخواهد داشت.

صفحه بعدی صفحه قبلی