افراد آنلاین 54
تعداد بازدیدکنندگان 526729
بازگشت نمرات پایان ترم: 8-6 زوج               مدرس: خانم رهنما


ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره

 

1

سحر حجتی زاده

98

2

هاشم زارعین

100

3

رضا صدوق

100

4

مهران عسگری

100

5

ناصر خودسیانی

100

6

مرتضی چمنده

100

7

پارمیدا فنی

100

8

نگار برجیان

100

9

شادی رضازاده

100

10

آرزو رحیمی

95

11

رویا بی ریا

غ

12

مجید ذکاوتمند جزی

غ


صفحه بعدی صفحه قبلی